નથી

આવી ચડે અચાનક એમાં મજા નથી,
તું હોય છો ને ઈશ્વર મારી રજા નથી

એકાદ હો તો માંડીને વાત પણ કરું,
એના ઘણા ગુનાની કોઈ સજા નથી.

મંદિર જેમ ઈશ્વર પત્થર બની જશે
સારું થયું કે ઘર ઉપર કોઈ ધજા નથી

ખરતી વખત એ પાંદ્ડાએ વૃક્ષને કહ્યું,
ખરવામાં છે એવી ટકવામાં મજા નથી.

શાળા બહાર બાળકે ‘વિસ્મય’ વિશે પૂછ્યું
લારી-વાળો તરત જ બોલ્યો ‘એ ચલ જા, નથી’

– Gunjan Gandhi

From, http://gujaratikavita.blogspot.com/2008/02/blog-post_27.html

Advertisements
નથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s